Hírek

2021. június 25., 09:23Csikóstőttős Község településrendezési eszközök 2021. évi módosítása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) sz. Korm. rend   43/A. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Csikóstőttős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2020. (XI. 27) Kt. határozatában döntött arról, hogy a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (4) pontja szerint, a tervezett módosítást egyszerűsített eljárásrendben tervezi végrehajtani, hiszen

  • a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik és
  • nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése
  • nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése

 

A tervezett módosítás a község településfejlesztési koncepciójával összhangban van, ezért jelen módosítás csak a településrendezési és a településképi eszközök módosítását indokolja.

 

A készítendő településrendezési eszközök a 2017. évi településfejlesztési koncepció valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiával összhangban készülnek.

 

Az Önkormányzat a 10/2017.(IX.28.) számú önkormányzati rendeletével döntött a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól, melyeket jelen eljárás során is alkalmazni kíván annak érdekében hogy a helyi lakosok, vállalkozások és civil szervezetek – együtt Partnerek – minél jobban megismerhessék a tervezés menetét és annak tartalmát.

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) c) alapján a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást minden érintett számára csak elektronikus úton küldjük meg illetve tartunk róla tájékoztatást.

Az észrevételek kapcsán kérjük az alábbi kapcsolattartási felületeket, valamint a „Csikóstőttős Község településrendezési eszközök 2021. évi módosítása” tárgyi megnevezést használni.:

a) hivatali kapun keresztül (államig. szervek), vagy

b) papíralapon a polgármesternek címezve, Csikóstőttős Község

Önkormányzatának címére (7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24) történő   megküldéssel, vagy

b) elektronikus levélben a onk@tolna.hu címre küldve.

           

A módosítás „Véleményezési szakaszában” az észrevételeket a hatályos jogszabályokban előírtak szerint 2021. július 15-ig várjuk.« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar