Hírek

2018. április 12., 11:02Ebösszeírás

FELHÍVÁS

 

CSIKÓSTŐTTŐS KÖZSÉG KÖZIGATATÁSI TERÜLETÉN VALÓ EBÖSSZEÍRÁSRA

 

Tisztelt Csikóstőttősi Ebtartók!

 

Csikóstőttős község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve

 

2018. május 1. – 2018. június 30. között ebösszeírásra kerül sor.

 

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Csikóstőttős Község Önkormányzata nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, annak célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés.

 

Az adatlap személyesen átvehető a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal Csikóstőttősi Kirendeltségén 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24. szám alatt. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen, vagy a 06/74/462-573-as telefonszámon  kérhető.

 

Az ebösszeírás 2018. június 30-ig  az alábbi módok egyikeként teljesíthető:

 

  • a kitöltött adatlapokat a Községházán, 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24. szám alatt elhelyezett gyűjtőládákba leadva,
  • a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal Csikóstőttősi Kirendeltségére (7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.) postai úton beküldve.

 

Felhívom egyúttal a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy:

  • 2013. január 1-től - a hivatkozott törvény szerint - a négy hónaposnál idősebb ebeket traszponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. A jogszabály megsértése esetén az ebtartó minimálisan 45.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, ezért kérem, hogy aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja.
  • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
  • Az eb-tulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

 

Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye - az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján - minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

 

Csikóstőttős, 2018. április 12.

                                                

Köszönöm együttműködésüket:

                                                                                                          dr. Tillman Anikó sk.

                   aljegyző


« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar