Hírek

2021. december 14., 15:46HIRDETMÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Partnerek!


Csikóstőttős Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 32/2021. (VIII. 25.) önkormányzati határozatával döntött Csikóstőttős településrendezési eszközei – a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat – részleges módosításának kezdeményezéséről. A hatályos eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti tárgyalásos eljárásban került egyeztetésre, a végső döntéseket a Csikóstőttősi Képviselő-testület a 2021. november 29-i ülésen hozta meg.


A tervezési munkát Csaba Ders településrendező tervező (TT-02-0637) végezte.


Az eljárás befejezéseként Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csikóstőttős településrendezési eszközeinek 5. számú módosítási eljárásához kapcsolódóan a településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 73/2003 (XII.15) számú határozat módosítása tárgyú 40/2021.(XI.29.) Kt. határozatával a településszerkezeti tervet, a 10/2021. (XI.29.) önkormányzati rendeletével pedig a település közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 15/2003.(XII.25.) önkormányzati rendeletét módosította. A hatálybalépésük napja: 2021. november 30.


Az elfogadott döntések:

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/547054


A módosítás egyeztetési folyamata a vonatkozó kormányrendelet és az önkormányzatnak a partnerségi egyeztetés szabályaira vonatkozó önkormányzati rendelete alapján zajlott, az egyes szakaszok véleményezési dokumentációja elérhető a honlapon. Szintén itt található meg Csikóstőttős Község 73/2003 (XII.15) számú határozattal jóváhagyott, módosított településszerkezeti terve, valamint Csikóstőttős Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 15/2003.(XII.25.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben a következő helyen található meg:

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/21711


Az elfogadott módosítások a település fejlesztési koncepciójával összhangban vannak, kisebb pontosításokat tartalmaznak, illetve néhol a területfelhasználás, övezeti besorolás módosul, az infrastruktúra hálózat és a településszerkezet nem változik.


A településrendezési eszközök módosításával érintett területek az alábbiak:

A Csikóstőttős 013/09 - 013/28 hrsz-ú (vegyesen magán- és önkormányzati tulajdon) ingatlanok hatályos Üh* építési övezet helyett lakóépület építésre alkalmas terület (Lf-3) övezetbe kerültek át.


Csikóstőttős, 2021. december 13.

 

 

 

Kreb Imre

polgármester


« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar