Hírek

2018. április 03., 10:58Hirdetmény

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 43/A. § (2) bekezdése a) pontja szerint tájékoztatom az egyeztetési eljárásban rész venni kívánó Partnereket

 

CSIKÓSTŐTTŐS KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE ÉS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE ELKÉSZÍTÉSÉNEK MEGKEZDÉSÉRŐL.

 

A Korm. rendelet 43/A. (4) bekezdésére tekintettel tájékoztatom az egyeztetési eljárásban rész venni kívánó Partnereket, hogy amennyiben Csikóstőttős Község településképi rendelete és településképi arculati kézikönyve elkészítésére vonatkozóan javaslatokat, észrevételeket vagy véleményt kíván nyilvánítani, úgy azt írásban személyesen, postán, vagy e-mailben szíveskedjen benyújtani

 

2018. április 19-ig.

 

Az eljárásban résztvevő partnerek köre a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 10/2017. (VIII.3.) önkormányzati rendelet alapján kerül megállapításra.

 

PARTNER LEHET

a) Csikóstőttős község lakossága és Csikóstőttősön ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,

b) Csikóstőttős község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,

c) Csikóstőttős községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

 

A partnerek a (www.dalmand.hu) honlapról letölthető, illetve a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal Csikóstőttői Kirendeltségének címén (7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.) átvehető partneri adatlap felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak

- PAPÍR ALAPON a Hivatal címére (7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.)

- ELEKTRONIKUS LEVÉLBEN az onk@tolna.net e-mail címre történő megküldéssel.

 

 

Pintér Szilárd sk.

polgármester
« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar