Hírek

2018. szeptember 24., 08:21Iskolakezdési támogatás

TÁJÉKOZTATÁS

az iskolakezdési költségekhez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatásról

Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete alapján 2018. évben az iskolakezdési költségekhez való hozzájárulásként települési támogatást nyújt az alábbiak szerint:

A települési támogatásra jogosult

  • az a szülő/nevelőszülő/gyám, aki a vele egy háztartásban élő, köznevelési intézmény (általános iskola, gimnázium, szakképző intézmény, szakgimnázium) 1-12. évfolyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeket nevel,
  • aki felsőoktatási intézményben felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében teljes idejű nappali munkarendben alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytat, legfeljebb a 25. életévének betöltéséig.

A települési támogatás iránti kérelmet 2018. szeptember 10. napjától 2018. október 15. napjáig lehet benyújtani a Községházán. A kérelemhez csatolni kell a köznevelési intézmény/felsőoktatási intézmény által kiállított, 30 napnál nem régebbi tanulói/hallgatói jogviszony igazolását. A települési támogatás összege gyermekenként 15.000,- Ft.

A települési támogatásról bővebb információ, valamint az igényléséhez szükséges nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Községházán kérhető.

Csikóstőttős, 2018. szeptember 11.

 

     Pintér Szilárd sk.

       polgármester


« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar