Hírek

2022. július 20., 15:04Iskolakezdési támogatás

TÁJÉKOZTATÁS

az iskolakezdési költségekhez való hozzájárulás céljából nyújtott
települési támogatásról

Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2015. (11.17.) önkormányzati rendelete alapján 2022. évben az iskolakezdési költségekhez való hozzájárulásként települési támogatást nyújt az alábbiak szerint:

A települési támogatásra jogosult

az a szülő/nevelőszülő/gyám, aki a vele egy háztartásban élő, köznevelési intézmény (általános iskola, gimnázium, szakképző intézmény, szakgimnázium) 1-12. évfolyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeket nevel,
aki felsőoktatási intézményben felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében teljes idejű nappali munkarendben alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytat, legfeljebb a 25. életévének betöltéséig.

A települési támogatás iránti kérelmet 2022. augusztus 1. napjától 2022. október 15. napjáig lehet benyújtani a Községházán. A kérelemhez csatolni kell a köznevelési intézmény/felsőoktatási intézmény által kiállított, 30 napnál nem régebbi tanulói/hallgatói jogviszony igazolását.

A települési támogatás összege gyermekenként 15.000,- Ft.

A települési támogatásról bővebb információ, valamint az igényléséhez szükséges nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Községházán kérhető.


« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar