Hírek

2023. augusztus 04., 12:48Iskolakezdési támogatás

TÁJÉKOZTATÁS

az iskolakezdési költségekhez való hozzájárulás céljából nyújtott
települési támogatásról

Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2015. (11.17.) önkormányzati rendelete alapján 2023. évben az iskolakezdési költségekhez való hozzájárulásként települési támogatást nyújt az alábbiak szerint:

A települési támogatásra jogosult

Ø  az a szülő/nevelőszülő/gyám, aki a vele egy háztartásban élő, köznevelési intézmény (általános iskola, gimnázium, szakképző intézmény, szakgimnázium) 1-12. évfolyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeket nevel,

Ø  aki felsőoktatási intézményben felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében teljes idejű nappali munkarendben alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytat, legfeljebb a 25. életévének betöltéséig.

Ø   az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 228.000,- Ft-ot.

 

A települési támogatás iránti kérelmet 2023. augusztus 7. napjától 2023. szeptember 30. napjáig lehet benyújtani a Községházán. A kérelemhez csatolni kell a köznevelési intézmény/felsőoktatási intézmény által kiállított, 30 napnál nem régebbi tanulói/hallgatói jogviszony igazolását valamint a kérelmezővel egy háztartásban élők jövedelemigazolását.

A települési támogatás összege gyermekenként 15.000,- Ft.

A települési támogatásról bővebb információ, valamint az igényléséhez szükséges nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Községházán kérhető.

       
 

.

   

Csikóstőttős, 2023. augusztus 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Pintér Szilárdné                 

                                                                                    alpolgármester                                                                                                  


« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar