Hírek

2014. december 23., 09:52Kaposszekcső-Csikóstőttős Közös Sportegyesület Sportfejlesztési programja

Sportkoncepció

"A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. (...) A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a "fair play", a nemes küzdelem szabályaira.”

Szent-Györgyi Albert

Kaposszekcső és Csikóstőttős települések egymással határosak, Tolna megyében, a dombóvári kistérség déli csücskében találhatók Tolna és Baranya megye határán. A települések kis lélekszámuk és földrajzi adottságuk révén működtetnek közös Sportegyesületet.

A Kaposszekcső-Csikóstőttős Közös Sportegyesület 1994-ben alakult, 20 éve működik a megyei bajnokságban. Az egyesület célja a szabadidő egészséges és kulturált eltöltése, a felüdülés, pihenés biztosítása, a kulturális és szórakozási igények kielégítése, az ifjúság fizikai képzettségének, edzettségének fejlesztése, erkölcsi nevelése, a sport népszerűsítése, sportkapcsolatok ápolása, rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az egészséges életmód, az egészséges környezet utáni igények felkeltése, tagjainak nevelése, öntevékeny közösségi élet kibontakozása.

 A taglétszám: közel 100 igazolt játékosból áll. Működik: felnőtt labdarúgás, az utánpótlás csapatok közül az ifjúsági csapatok az U 13, az U 16, az U 21 korcsoportos csapat, és az iskolás és óvodás labdarúgó csoportok közül a „Bozsik programban” az U 7, az U 9, U 11 korcsoportos csapat. A felnőtt csapat a „megye 2” bajnokságban az elmúlt években jó eredménnyel szerepelt. Bajnoki rendszerben az utánpótlás csapataink közül az U 21 korcsoport csapata játszik mérkőzéseken.. A kisebb korcsoportos U 7, U 9, U 11, csapataink a „Bozsik program” rendszerében alkalmanként egy-egy Kistérségi Focikupán vesznek részt, a tavaszi és őszi időszakban 3-3 mérkőzést játszanak. A 2014/2015. évad legfontosabb célja, hogy ezeket az eredményeket tovább vigyük, majd pedig kitartó munkával a „megye 1” bajnokságában szerepelhessünk. Törekszünk arra, hogy a bajnokságokon minél több saját nevelésű játékosunk szerepelhessen. Fontosnak tartjuk az utánpótlás nevelését, ezért indítottuk az óvodás és 6-12 éves korosztály számára a "foci-sulit", ahol egy "B" UEFA licenccel rendelkező szakember irányításával 79 gyermek edz heti két alkalommal. Egyre több helyi civil szervezet válik sportlétesítményünk használójává: diáksportkör, öreg fiúk, kézilabdázok, nyugdíjasklub, amatőr (utca ill. baráti kör) futball illetve, Street Bool csapatok. Nyitottak vagyunk a lakosság felé, szívesen látjuk tagjaink illetve segítőink között azokat, akik céljainkat elfogadják, és tenni is akarnak érte. Számítunk tagjaink aktív véleményére, tevékenységére az egyesületünkben, és a falunk életének alakításában. Szoros együttműködésben dolgozunk a település oktatási intézményeivel, (óvoda, általános iskola). Önkéntesek segítették az elmúlt évben is munkánkat: a pálya gondozásában, rendezvények lebonyolításában közel 50-60 fő. A településen lévő Faluház és a hozzá tartozó Pajtaszínház és udvara az a közösségi szintér, ahol az egyesület tagjai és barátai szívesen vannak együtt, és különböző programokat szerveznek. A szakmai megbeszélések, továbbképzések tere is. Nyitottak vagyunk a lakosság felé, szívesen látjuk tagjaink illetve segítőink között, aki céljainkat elfogadja, és tenni akar érte. Számítunk tagjaink aktív véleményére, tevékenységére az egyesületünkben, és a falunk életének alakításában. Sportegyesületének utánpótlás csapata közösségépítő hatású. A közös csapat a két település gyermekeit és szüleit egy mikroközösségé kovácsolja össze. A gyermekeket a közös játék által, a szülőket pedig azzal, hogy jelen vannak a mérkőzéseken, együtt szurkolnak a játékosoknak és együtt örülnek a csapat sikereinek a labdarúgás területén. Ezzel erősödik a két település lakossága számára az együvé tartozás érzése. Úgy gondoljuk, hogy mind a felnőttek, mind a gyermekek számára a labdarúgás jelenti a lehetőséget a tömegsport művelésére, gyakorlására.

A 2013/2014. évadban is indulunk a csapatokkal bajnokságokon, versenyeken. Az ifi futball játékosai (U21) hazai és vendégmérkőzéseken szerepelnek. Így az egyik legnagyobb költségünk az utazási költség. (Szakály, Nagymányok, Magyarkeszi, Hőgyész, Kéty Simontornya, stb.). Az utazás mellett fontosnak tartjuk, hogy az amatőr csapatainkat folyamatosan ellássuk felszereléssel és sporteszközökkel. A mindennapi nehézségek ellenére is az önkormányzat a kötelező feladatai, és a gazdasági élet fellendítését elősegítő programok mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a közösségszervező, sport és kulturális, és az esélyteremtő programokra is, ahol számít a civil szervezetek, többek között Egyesületünk, öntevékeny munkájára. A település az intézményei fenntartására költ, a civil szervezetei számára csak minimális támogatást tud nyújtani, hisz a szűkös évek nehézkes működést vonnak maguk után.

Azonban Egyesületünk továbbra is szeretné a folyamatos működést biztosítani, így keresi a lehetőségeket, hogy minél több forrást tudjon elérni a működéshez. Ennek érdekében folyamatosan pályázunk.

Az Egyesületünk a program keretében a működési kiadásait, ezen belül is főként utánpótlás csapatának, a „jövő reménységeinek” az utazási költséget, a játékosok felszerelését, az edzői költséget, valamint az amatőr csapatok játékengedély költségét, és a sportorvosi díjak költségét szeretné megoldani. A program elsődleges célja a megfelelő felkészülés és az utánpótlás nevelés körülményeinek megfelelő biztosítása, a bajnokságokon a lehető legjobb eredmény elérése.

A 2014/2015 évadban, a támogatási időszak alatt, tervezett feladataink megvalósításához szükséges a pályázati támogatás, amelyet a következőképpen szeretnénk felhasználni az utánpótlás-nevelés kapcsán:

1. Személyszállítás: 495.000 Ft

2. Sportfelszerelés: 360.947 Ft

 

3. Sport orvosi díj 138.000 Ft

 

4. Játékengedélyekre: 126.000 Ft

 

5. Az edző megbízási díja 278.640 Ft

 

A 2014/2015. évad feladatainak megvalósításához –az utánpótlás-nevelési feladatokra-összesen 1.540.000,- Ft-ot kívánunk felhasználni, melyből pályázati támogatásként 1.398.587.,- Ft-ot kérünk, az Egyesületünk pedig 155.399,- Ft önerőt vállal.

A program rövid távú célja a csapat (elsősorban az utánpótlás) megfelelő szintű felkészültségének biztosítása megfelelő sporteszközökkel és sportszakember munkájával, valamint a csapat megfelelő szerelésben való megjelenése.

A fejlesztés hosszú távú célja a 20 éve működő Egyesület csapattagjainak méltó módon való felkészítése, és megjelenése, az egészséges életre, a mozgásra, sportolásra nevelés, a tömegsport és a labdarúgás megszerettetése. Kiemelt cél még a településeken élők együvé tartozásának erősítése, és az új mezek által jó szponzorfelület biztosítása, mellyel a csapat további támogatása biztosítható.

"A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít."

Ernest Hemingway

 

 
« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar