Hírek

2013. szeptember 25., 12:03KCSSE Sportfejlesztési programja

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan

 

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Kaposszekcső és Csikóstőttős települések egymással határosak, Tolna megyében, a dombóvári kistérség déli csücskében találhatók Tolna és Baranya megyék határán. A települések kis lélekszámuk és földrajzi adottságuk révén működtetnek közös Sportegyesületet.

Egyesület 1994-ben alakult, 19 éve működik a megyei bajnokságban,célja a szabadidő egészséges és kulturált eltöltése, a felüdülés, pihenés biztosítása, a kulturális és szórakozási igények kielégítése, az ifjúság fizikai képzettségének, edzettségének fejlesztése, erkölcsi nevelése, a sport népszerűsítése, sportkapcsolatok ápolása, rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az egészséges életmód, az egészséges környezet utáni igények felkeltése, tagjainak nevelése, öntevékeny közösségi élet kibontakozása.

A taglétszám: közel 100 igazolt játékosból áll.  U 19 korcsoportos csapat, és az iskolás és óvodás labdarúgó csoportok közül a „Bozsik programban” az U 7, az U 9, U 11 korcsoportos csapat. A felnőtt csapat a „megye 2” bajnokságban az elmúlt években jó eredménnyel szerepelt. Bajnoki rendszerben az utánpótlás csapataink közül az U 19 korcsoport csapata játszik mérkőzéseken. Jelenleg a megye 2 bajnokságban a 15 csapat közül az 5. helyen állnak. A kisebb korcsoportos U 7, U 9, U 11, csapataink a „Bozsik program” rendszerében alkalmanként egy-egy Kistérségi Focikupán vesznek részt, a tavaszi és őszi időszakban 3-3 mérkőzést játszanak. A 2013/2014. évad legfontosabb célja, hogy ezeket az eredményeket tovább vigyük, a „megye 1” bajnokságában szerepelhessünk.  Fontosnak tartjuk az utánpótlás nevelését, ezért indítottuk az óvodás és 6-12 éves korosztály számára a "foci -sulit", ahol egy "B" UEFA licenccel rendelkező szakember irányításával 79 gyermek edz heti két alkalommal. Egyre több helyi civil szervezet válik sportlétesítményünk használójává: diáksportkör, öreg fiúk, kézilabdázok, nyugdíjasklub, amatőr  futball illetve, Street Ball csapatok.

 Szoros együttműködésben dolgozunk a település oktatási intézményeivel. Önkéntesek segítették az elmúlt évben is munkánkat. Nyitottak vagyunk a lakosság felé, szívesen látjuk tagjaink illetve segítőink között, aki céljainkat elfogadja, és tenni akar érte. Számítunk tagjaink aktív véleményére, tevékenységére az egyesületünkben, és a falunk életének alakításában. Sportegyesületének utánpótlás csapata közösségépítő hatású. A két település gyermekeit és szüleit egy mikroközösségé kovácsolja össze.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A település- bár szűkösek az anyagi körülményei- igen nagy hangsúlyt fektet a sportlétesítmények állapotára, mint a sporttevékenység színtereire. A sportműködés minden területének fontos, nélkülözhetetlen feltétele a kulturált, tiszta jól karbantartott, korszerű létesítmények üzemeltetése, lehetőségek szerinti fejlesztése. A Csikóstőttős külterület 05/1 hrsz-on lévő sportpálya padsora és a pályát és a nézőteret elválasztó, valamint biztonsági funkciót is ellátó korlát jelenleg igen elhanyagolt és rossz állapotban van. Az előminősített pályázatból a focipálya biztonsági beruházásait kívánjuk megvalósítani: nézői padok (lelátó)  felújítása, lécezése, padfelületek kezelése.  A biztonsági funkciót betöltő korlát cseréje  és festése. A felújítás célja az amatőr csapat által használt sporttelep állapotának javulása, ezáltal a futball csapatsport vonzóbbá tétele, nagyobb közösségi elfogadottság elérése.

A sportműködés minden területének fontos, nélkülözhetetlen feltétele a kulturált, tiszta jól karbantartott, korszerű létesítmények üzemeltetése, lehetőségek szerinti fejlesztése. Ennek keretében

A játszóterek és parkok fejlesztését fontosnak tartjuk a gyermekek védelme, közösségi csoportok fejlődése érdekében. A játszóterek és zöld területek kialakításával, az ott szervezett programok elősegítik a gyermek és fiatal korosztály fejlődését, környezettudatos nevelését.

A sportöltöző mellet lévő sportpálya eszközeinek megújítása (külső kerítés, korlát, új padok, labdafogó háló, pályafelújítás) pályázat benyújtása útján.

A projekt időtartama: Az építési munkálatok megkezdésének tervezett ideje 2013. június 3.

A munkák befejezése 2013. július 3.

Ütemezés:

  1. ütem: Építési munkálatok (beton és vasbeton készítése, fa korlát készítése, fa deszka- ülőke megmunkálása, korlát felületek lazúrozása, pad fafelületek lazúrozása).

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A projekt időtartama: Az építési munkálatok megkezdésének tervezett ideje 2013. június 3.

A munkák befejezése 2013. július 3.

Ütemezés:

A kivitelezés egy ütemben megtörténik. I. ütem: Építési munkálatok (beton és vasbeton készítése, fa korlát készítése, fa deszka- ülőke megmunkálása, korlát felületek lazúrozása, pad fafelületek lazúrozása).

A Kaposszekcső-Csikóstőttős Közös Sportegyesület és Csikóstőttős Község Önkormányzata által elkészített Sportfejlesztési Koncepció 2013-2016-os időszakra szól és 2016-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban önként vállalt feladatainak kereteit, tájékoztatást ad a sportágazat szereplőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól és mértékéről.

Tartalmazza a 2013 /2014-es évad infrastrukturális fejlesztéseit is.

A Sportfejlesztési program időtartama a 2013/2014-es évadra szól. Az utánpótlás neveléshez kapcsolódó költségek ütemezése: 2013. júliusában a sportfelszerelések beszerzése történik. Az edző megbízási díjának fizetése havi rendszerességgel történik. Havi díj 40.000 Ft. (12 hónap).

 A személyszállítás alkalmanként történik a bajnoki mérkőzésekre, kuparendezvényekre évente 5-6 alkalommal.

Sportorvosi díj versenyszerűen játszó fiatalok számára 150000 Ft. Játékengedélyek 150000 Ft, minden versenyszerűen játszó fiatalra. 14 éves korig 30.000 Ft, 14-18 éves 40.000 Ft, 19 éves 80.000 Ft.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A Kaposszekcső-Csikóstőttős Közös Sportegyesület 1994-ben alakult, 19 éve működik a megyei bajnokságban. Az egyesület célja a szabadidő egészséges és kulturált eltöltése, a felüdülés, pihenés biztosítása, a kulturális és szórakozási igények kielégítése, az ifjúság fizikai képzettségének, edzettségének fejlesztése, erkölcsi nevelése, a sport népszerűsítése, sportkapcsolatok ápolása, rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az egészséges életmód, az egészséges környezet utáni igények felkeltése, tagjainak nevelése, öntevékeny közösségi élet kibontakozása.

A jelenlegi helyzet fő társadalmi problémái: hiányzó sikerek, a tömegek elfordultak a (magyar) labdarúgástól, ellentmondásos népszerűség, a szurkolók a mérkőzéseket nem látogatják, a mai gyerekek örömüket a sporton kívül, más tevékenységekben keresik, a futball elveszítette korábbi társadalom-formáló erejét, központi szerepét a mindennapokban.

A jelenlegi helyzet főbb gazdasági és infrastrukturális problémái: a sportegyesületek alulfinanszírozottak, számos futballpálya, kapcsolódó létesítmény tűnt el, vagy használják másra, megszűntek a grundok, nincs elegendő pálya a gyermek és amatőr futball szolgálatában, a még meglévő a futballpályák és egyéb infrastrukturális létesítmények elöregedettek, nem felelnek meg a kor igényeinek.

Mind az országos Magyar Labdarúgás Stratégiája (2011-2020) és mind a Kaposszekcső Csikóstőttős Közös Sportegyesület fő célja a tömegbázis kialakítása, a futball népszerűségének növelése, a labdarúgás imázsának erősítése. A megvalósítás eszközei: Gyerekfutball ösztönzése az iskolában és iskolán kívül. Foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül (minél szélesebb körben elterjeszteni). Utánpótlás-nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, a fiatal játékosok útja az élvonalba (Bozsik- program).

Megfelelő infrastruktúra biztosítása minden szinten ( edzőpályák, kispályák, grundok, öltözők stb.)Klubok és válogatottak eredményességének növelése (nézőszám, nézettség, eredményesség, elismertség).

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Társadalmi hatás:A lakosság minden rétegének ösztönzése a sportolásra, felvilágosító tevékenység végzése az egészséges, mozgás gazdag életmód iránt.

Közösségi élet feltételei javulnak. Nő a település vonzereje. Vonzó településképpel erősödik az itt lakók identitástudata, nő az itt lakók elégedettsége.

Megújul a sportélet egy igen fontos színtere a sportpálya, a településközpont összhatása javul. A felújított és korszerűsített sportöltöző közösségi térré és találkozók színterévé válhat a lakosság életében.  Felerősödik a vidéki kultúra. A megvalósítás közös cselekvésre, közös gondolkodásra ösztönzi a helyieket (partnerség), mely hozzájárul a közösségi élet erősödéséhez, társadalmi fejlődéséhez, a helyi értékek megőrzéséhez.

Az épített- és természeti környezetet a beruházás pozitívan befolyásolja: a tevékenységek nem gyakorolnak káros hatást a környezeti elemekre.

 

Gazdasági hatás:

A Sportegyesület folyamatosan együttműködik az önkormányzattal és a helyi közösség tagjaival a településen élők életkörülményeinek javítása, a település fejlődése és a lakosság megelégedettségének elérése érdekében (közös pályázatok, közös fejlesztések). A beruházás további fejlesztéseket és igényeket ösztönöz.

A vonzó településkép kialakításával helyben és a település környezetében további fejlesztések indulnak meg. A kulturált, környezetbarát, vendégváró települési arculat kialakítása a turisztikai vonzerőt növeli. A vonzó és rendezett településkép kialakulásával a


« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar