Hírek

2013. április 26., 09:31Megkezdődik a kerékpárút építése

 

Megkezdődik a kerékpárút építése

 

Kedvezményezett: Csikóstőttős Község Önkormányzata

Pályázat kódja: DDOP-5.1.1-11-2011-0005

 

Pályázat megnevezése: „Csikóstőttős-Kaposszekcső Településközi Hivatásforgalmi Kerékpárút”

A projekt elszámolható költségei: 233 569 237 Ft

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 210 212 313 Ft

Támogatási intenzitás: 90%

Megvalósítás ideje: 2013. április 15.-2013. november 30.

Közreműködő Szervezet: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú NKft.

 

 

Csikóstőttős Község Önkormányzata Kaposszekcső Község Önkormányzatával a két település között vezető 6534j. Bonyhád-Dombóvár út mentén kerékpárutat létesít, valamint további kerékpáros létesítmények építésével lehetőséget biztosít arra, hogy Csikóstőttős település központja és a már meglévő Dombóvárt Kaposszekcsővel összekötő kerékpárút között biztonságos kerékpáros kapcsolat jöhessen létre.

 

Csikóstőttős Község Önkormányzata Kaposszekcső Község Önkormányzatával 2011-ben sikeresen pályázott az Új Szechenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú pályázati kiírására.

A pályázat sikeres volt, így a létesítményeket a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program forrásainak elnyerésével valósítja meg a település.

 

A projekt nettó összköltsége 233 569 237 Ft, a támogatási intenzitás 90%-os. 

A beruházáshoz az Európai Unió és a Magyar Állam 210 212 313 Ft támogatást nyújt.

A beruházáshoz szükséges önerő összegét az Önkormányzatok saját forrásból biztosítják.

 

A települések célja a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, Csikóstőttős-Kaposszekcső közötti településközi hivatásforgalmi kerékpárút megépítése, a már meglévő, több ütemben elkészült Kaposszekcső-Dombóvár közötti kerékpárúthoz kapcsolódás, összefüggő kerékpáros-barát terület kialakítása. További cél a helyi közösség életkörülményeinek javítása, a területi lehelyezkedésből következő hátrányok csökkentése, a gazdasági fejlettségi szintben lévő különbségek mérséklése.

 

Elsődleges cél: a hivatásforgalmi kerékpározási igények kielégítése

- a kerékpárral közlekedő gyerekek, diákok biztonságos eljutása az oktatási, nevelési intézményekbe,

1.       a csikóstőttősi és a kaposszekcsői óvodások a két intézmény közötti közös programok,

a kaposszekcsői és a dombóvári gyermekek az öko-iskolai program oktatóbázisára, a csikóstőttősi Öko Ligetbe,

a csikóstőttősi középiskolások biztonságos eljutása a dombóvári középfokú oktatási intézményekbe,

tanórán kívüli eseményekre is: zene- és nyelvtanulás, szakkörök,

2.       a kerékpárral közlekedő helyiek biztonságos lejutása a munkahelyeikre, a Kapossszekcsői Mg. Zrt telephelyei, a Dombóvári Ipari Park 28 vállalkozása és számos dombóvári munkahely foglalkoztat csikóstőttősi munkavállalókat,

3.       Számos közszolgáltatás, ügyintézés, hiányzó helyi kereskedelmi és banki szolgáltatás miatt indulnak a csikóstőttősiek Kaposszekcsőre és Dombóvárra.

4.       tömegközlekedéssel utazók biztonságos eljutása a vasúti és autóbusz megállóhelyekre.

 

A projekt eredményeként a korszerű, baleset-és akadálymentes közlekedés biztosításán felül az új létesítmény árvízvédelmi szerepet is ellát majd, és szolgálja a szabadidős kerékpározás biztonságos feltételeinek biztosítását is.

 

 

 

Hosszú távú cél:

 

  • a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a helyi közösség körében,
  • egészségmegőrzés fejlesztése, az egészséges életmód meghonosítása,
  • a közlekedéshez kapcsolódó egyéni és közösségi költségek csökkentése,
  • a környezet védelme, állapotának javítása.

Kiemelt cél a 6534-es és a 611-es utak tehermentesítése, a biztonságos közlekedés megteremtése.

 

A fejlesztés tartalma:

- A két település között tervezett kerékpárút „C” hálózati osztályba sorolt: regionális helyi célokat összekötő kerékpáros útvonal,

- a 611. számú út mellett tervezett kerékpárút „B” hálózati osztályba sorolt: regionális és településen belüli főhálózati elemek.

 

A kerékpáros létesítmények Csikóstőttős és Kaposszekcső közötti terület, külterületen és két település belterületein haladnak.

 

A kivitelezés való felkészülés elkezdődött, a kivitelezővel 2013. április 15-én megköttetett a szerződés. A projektben tervezett határidőknek megfelelően zajlanak a munkák, így a 2013. november 15-re tervezett befejezési határidő is tartható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar