Hírek

2020. április 06., 08:00Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a kormány 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre az óvodai beiratkozás az alábbiak szerint történik a Kocsolai Gyermeklánc Óvodában valamint a tagóvodáiban: Dalmandon, Csikóstőttősön.

A fenntartó által megküldött névsor alapján a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetében érintett minden 2020. augusztus 31-ig 3. életévét betöltött, megfelelő lakcímmel rendelkező gyermeket. A felvételről levélben értesítjük ki a szülőket. Ebben az esetben személyes találkozásra nem kerül sor.

A hivatalos iratok bemutatását (a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány, anyakönyvi kivonat, a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok, TÁJ kártya, lakcímkártya, gyermekvédelmi, HH, HHH határozat, szakértői vélemények) és a felvételi kérelem aláírását az első igénybevételi napon kell megtenni.

Az elkövetkező nevelési évben is lesz lehetőség szabad férőhely esetében azon gyermekek folyamatos felvételére, akik harmadik életévüket 2021.02.28.-ig töltik be.

Érdeklődni munkaidőben az alábbi elérhetőségeken lehet:

Góvnikné Berg Klára: 30/306-9600

Marosi Tünde: 20/380-6462

Müller Ágnes Zsuzsanna: 20/492-8359

Együttműködésüket megköszönve:

Müller Ágnes Zsuzsanna Intézményvezető


« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar