Hírek

2022. április 05., 11:28Óvodai beiratkozás

Tájékoztató a 2022-2023 nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 

Tisztelt Szülők!

A Kocsolai Óvodai Intézményfenntartó Társulás által működtetett óvodákban a 2022-2023 nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjai az alábbiak:

  • 2022. április 26. (kedd) 08.00 – 16.00 óráig
  • 2022. április 27. (szerda) 08.00 – 16.00 óráig

A fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket akik 2022. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49. § (1)) betartva az aktuális járványügyi szabályokat.

 

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

  • A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat)
  • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • A gyermek TAJ kártyája
  • A szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél, vagy vezetői engedély)
  • Nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  • Egyéb, a gyermek egészségi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)
  • Óvodai jelentkezési lapot (április elején az érintettekhez eljuttatjuk)

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2022. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

 

 

Kocsola, 2022. április 4.

                                                                                                              Müller Ágnes Zsuzsanna

                                                                                                                   intézményvezető


« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar