Hírek

2019. november 19., 14:22TÁJÉKOZTATÁS a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Csikóstőttős Község Önkormányzata 2019. évben a 9/2019. (VIII.22.) önkormányzati rendelet alapján szociális célú tüzelőanyag támogatást biztosít a Csikóstőttős közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére a rendelkezésre álló tüzelőanyag erejéig.

 

A szociális célú tüzelőanyag támogatás formájában települési támogatásra jogosult az személy, aki

a) aktív korúak ellátására jogosult,

b) időskorúak járadékra jogosult,

c) települési támogatásra jogosult,

d) halmozottan hátrányos vagy hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel,

f) közgyógyellátásra jogosult,

g) három vagy annál több gyermeket nevel,

h) ápolási díjra jogosult,

i) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas,

j) a kérelem benyújtásának időpontjában közfoglalkoztatási jogviszonyban áll és a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül legalább 90 nap közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik.

k) különös méltánylást érdemlő esetben az a személy is részesíthető szociális célú tüzelőanyag támogatásban, aki az a)-j) pontban foglalt feltételeknek nem felel meg.

 

A támogatás iránti kérelem 2019. november 30. napjáig nyújtható be a Községházán.

 

Felhívom a tisztelt lakosok figyelmét, hogy a rendelkezésre álló tüzelőanyag kimerülését követően benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek!

 

A szociális célú tüzelőanyag támogatásról bővebb tájékoztatást Stieb Gabriella ügyintéző nyújt a Községházán.

 

 

Csikóstőttős, 2019. november 6.

 

 

                                                                                              dr. Tillman Anikó sk.

                                                                                                          aljegyző
« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar