Hírek

2020. március 04., 13:09Tájékoztatás ebtartás és parkolás szabályairól

Tájékoztató

Csikóstőttős Község Önkormányzata a kedvtelésből tartott állatokkal (elsősorban ebekkel) és közúton történő parkolással kapcsolatban, hatályban lévő jogszabályi rendelkezésekről a lakosságot az alábbiak szerint tájékoztatja:

 

  • az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni és az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni
  • az állattartónak gondoskodnia kell továbbá az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről, ezen túlmenően gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról
  • az állattartó felel az állat kötelező védőoltásáért, chippel történő megjelölésért, illetve az ebösszeírás céljából azok bejelentéséért
  • a kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani
  • az állatok, valamint a szaporulat elpusztítása, kitétele, elűzése állatkínzásnak minősül, bűncselekményt valósít meg, amely 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő
  • tilos az állatot kóborolni hagyni, felügyelet nélkül közterületre bocsátani
  • az ebek közterületre bocsátása során a szükséges védőfelszerelések (póráz, agresszív eb esetében szájkosár) használata kötelező, az állat által másnak (embernek vagy állatnak) okozott sérülésért, vagy károkozásáért az állattartó a sérülés fokától vagy a kár nagyságától is függően büntető-, szabálysértési, vagy polgárjogi felelősséggel tartozik

 

Amennyiben a jegyző, illetve a járási hivatal a fentiekben írt szabályok megsértését észleli, illetve ezek megsértése miatt hozzá bejelentés érkezik, köteles haladéktalanul eljárni vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság intézkedését kezdeményezni, melynek eredményeként közigazgatási bírság kiszabásának is helye lehet.

Parkolásra vonatkozó szabályok:

 

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 40. § (1) bekezdésében írtak szerint járművel megállni – ha közúti jelzésből más nem következik, - csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad.

Tilos megállni

  • be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti;
  • ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem marad;

A KRESZ 40. § (8) bekezdése szerint járdán – részben vagy teljes terjedelemben – csak akkor szabad megállni, ha azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi és a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el úgy, hogy a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1.5 méter szabadon marad.

 

Kérjük a járművek tulajdonosait, hogy az ingatlanok előtt az úttesten és az útpadkán történő megállás és várakozás helyett a balesetveszélyes helyzet és az esetleges személyi sérülés vagy anyagi kár elkerülése érdekében elsősorban az ingatlanok előtt lévő gépkocsibeállókat vegyék igénybe oly módon, hogy a járművek a járdán történő közlekedést ne akadályozzák!

 

Köszönjük az együttműködést!

 

 Kreb Imre

                                                                         polgármester

Fogadóóra

dr. Szabó Péter jegyző     kedd 9:00-11:00

Kreb Imre polgármester kedd 9:00-11:00


« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar