Hírek

2021. március 29., 15:11Tájékoztató a 2021/2022 nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

A Kocsolai Gyermeklánc Óvoda Csikóstőttősi Tagóvodájában a 2021/22 nevelési évre történő beiratkozás időpontja az alábbi:

2021. április 21. (szerda) 8.00-16.00 óráig

 Beíratni azokat a gyermekeket kell, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt.49. § (1)). Betartva az aktuális járványügyi szabályokat.

 A beiratkozáshoz a szülő hozza magával:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot,
  • a lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt,
  • TAJ kártyát,
  • óvodai jelentkezési lapot /április elején az érintettekhez eljuttatjuk/

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja:

2021. május 25.

Amennyiben a beiratkozás rendjét érintően a járványhelyzetre való tekintettel eltérő központi intézkedés születik, arról természetesen külön tájékoztatást adunk.

Együttműködésüket megköszönve:

Müller Ágnes Zsuzsanna Intézményvezető


« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar