Hírek

2018. augusztus 16., 11:33Tájékoztató téli rezsicsökkentésről

 TÁJÉKOZTATÓ

a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri természetbeni támogatásáról

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Kormány határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek.

A téli rezsicsökkentés támogatás igénybevételére az erre rendszeresített nyomtatványon igénybejelentés nyújtható be a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal Csikóstőttősi Kirendeltségén. A nyomtatvány a Hivatalban kérhető.

Az igénybejelentés benyújtásának határideje 2018. október 15.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, ami később nem módosítható. Háztartásonként egy igénybejelentés nyújtható be. Egy háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Nem jogosult a támogatásra az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, vagyis az a háztartás, amely egyetemes vezetékes földgáz-szolgáltatási szerződéssel rendelkezik és a fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásában részesült. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A téli rezsicsökkentés támogatás igénylésével kapcsolatban további tájékoztatás a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal Csikóstőttősi Kirendeltségén kérhető személyesen vagy a 74/462-573 telefonszámon.

Csikóstőttős, 2018. augusztus 16.

                                                                       dr. Tillman Anikó sk.

                                                                                  aljegyző


« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar