Hírek

2022. szeptember 15., 12:41Tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

2022. szeptember 10. napján hatályba lépett a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet.

A módosított Korm. rendelet új rendelkezése értelmében a lakossági gázfogyasztókra vonatkozó kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából - amennyiben a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló lakás rendeltetési egység található -, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

A hatósági bizonyítvány kiállításakor a jegyző az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) 105. §-a szerinti önálló lakás rendeltetési egységek számát igazolja, vagyis az alábbi követelményeknek való megfelelést vizsgálja az egyes lakáscélú önálló rendeltetési egységek vonatkozásában:
 rendelkeznek-e a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló
bejárattal;
 helyiségeik önállóan alkalmasak-e a lakás funkció betöltésére, vagyis rendelkeznek-e
konyhával, fürdőszoba/WC helyiséggel, lakószobával, tárolásra alkalmas helyiséggel;
 lakószobáinak minimális alapterülete kielégíti-e az OTÉK követelményeit, azaz minimum 8 nm-esek, illetve a 30 nm-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 nm-nek kell lennie (ebbe és a lakószoba alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös).

A lakáscélú önálló rendeltetési egységek számát igazoló hatósági bizonyítvány az ingatlanon ténylegesen kialakult lakások számát igazolja, az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

A hatósági bizonyítvány kizárólag a lakossági fogyasztókra vonatkozó kedvezményes
többletmennyiség igénybevétele céljából használható fel, ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésre nem alkalmas. A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Az eljárás illetékmentes, az ügyintézés határideje 8 nap.

dr. Szabó Péter 

jegyző


« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar