Hírek

2015. március 04., 08:24Változások a szociális ellátásokban

Változások a szociális ellátásokban

 

2015. március 1-jétől a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere jelentős mértékben átalakult.

A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén a következőképpen alakul:

A jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a Dombóvári Járási Hivatal hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:

  • a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
  • az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá).

Az újonnan a járási hivatal hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a Járási Hivatal hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

  • alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
  • időskorúak járadéka,
  • alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
  • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

 

Lakásfenntartási támogatás

A 2015. január 1-jén folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást egy év helyett legfeljebb a 2015. február 28-ig terjedő időtartamra lehet megállapítani.

A 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

Méltányossági közgyógyellátás

2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

A Dombóvári Járási Hivatal ügysegédeinek ügyfélfogadása településünkön:

Helye: Községháza

Ideje: minden szerdán 11.00 – 12.00 óra között

                                                                                                             dr Múth Ágnes

                                                                                                                 aljegyző

 

 
« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar