Pályázatok, közintézmények

Csikóstőttős Béke utca és Szabadság utca csapadékvíz elvezetése

Csikóstőttős Béke utca és Szabadság utca csapadékvíz elvezetése

 

Projektazonosító száma: TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009

A projekt címe: Csikóstőttős Béke utca, Szabadság utca csapadékvíz elvezetése

A kedvezményezett neve: Csikóstőttős Község Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 195400944 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A Béke utca déli részén (1-28. számú ingatlanok közötti szakasza) és a Hunyadi téren a csapadékvizek rendezett elvezetésére burkolt árokmeder kerül kialakításra, a meglévő földárok nyomvonalán. A csatlakozó Á-1-0 jelű árok és vízelvezetők csőátereszei hidraulikai kapacitásukat tekintve megfelelő átmérőjűek, műszaki állapotuk az átépítést nem indokolja. A műtárgyak oromfalainak karbantartási munkáit el kell végezni. A Béke utcai kapubejáró átereszek átépítésre kerülnek. A Hunyadi téri meglévő földárok 1 / 1 rézsűhajlású betonalapba rakott betonlap burkolattal kerül kialakításra, csatlakozva a meglévő burkolt árokszelvényhez. A Béke utcában az árkok burkolása előregyártott árokburkoló elemekkel történik, a vízelvezető kapacitás növelése és a tisztíthatóság érdekében. Á-1-0 jelű árok Béke utca középső szakasza Jelenleg a Béke utca középső szakaszán lévő árokrendszer befogadóval nem rendelkezik. Ezen probléma megoldására a Hábi-csatorna 2+686 km szelvényében torkolati műtárgy épül. A befogadóba való becsatlakozás helyén csővégcsappantyúval működő zsilipműtárgy kerül kialakításra. A kitorkollásnál a műtárgy védelme érdekében kimosódás ellen a műtárgy előtt és után 3 – 3 m hosszban, különös tekintettel a lezárófog környezetében kőburkolattal a lepelszerű lefolyást biztosító medervédelemről gondoskodni kell a vízfolyás teljes keresztmetszetében. A bevezető műtárgy O1,0 m talpas betoncsőből épül, zsilipaknával a részletterv szerinti kialakítással. A torkolati műtárgyhoz vezető tervezett árok a 011/7 hrsz. földrészleten kerül kialakításra. A rét művelési ágú földrészlet megközelíthetősége érdekében 2 db átjárási lehetőséget biztosító – mezőgazdasági kis és nagyjárművekkel átjárható – csőáteresz épül. A Hábi-csatornával párhuzamosan kialakított a 011/7 hrsz. földrészletet átszelő földárok és a tervezett Á-2-0 jelű árok csatlakozási pontjánál hordalékfogó műtárgy épül. A korábban a 013/11 hrsz. földrészleten húzódó befogadó nélküli földárok a tervezés során áthelyezésre kerül az Önkormányzati tulajdonú 013/8 hrsz. földrészletre. Az Á-2-1 jelű árok Á-2-0 jelű árokba való becsatlakozása szelvényében hordalékfogó műtárgy épül. A Béke utca 30-62. számú lakóingatlanok előtti jelenleg burkolatlan árkai 2 / 1 rézsűhajlású mederszelvényű előregyártott mederburkoló elemekkel lesznek kiburkolva, a vízelvezető kapacitás növelése és a tisztíthatóság érdekében. A lakótelkekre történő beközlekedés céljára kapubehajtó csőátereszek épülnek. A Béke utca 83 és 85. számú lakóingatlanok között húzódó 340 hrsz. földrészleten húzódó, a keleti domboldal csapadékvizeit levezető árok a kimosódás és a könnyebb karbantarthatóság érdekében burkolattal stabilizálásra kerül. Ezen árokszakaszon 6 db fenéklépcső kerül kialakításra a hirtelen levonuló csapadékvizek megakadályozása érdekében. A Szabadság utcai templomtól, annak északra eső szakaszán, a meglévő közművek elhelyezkedése, valamint a keskeny közterületi sáv kialakítása következtében nyílt vízelvezető mű kialakítására nincs lehetőség. A csapadékvizek elvezetésére a 19. számú lakóháztól a Hunyadi térig zárt csatornaszakasz épül. A csapadékcsatorna O50 cm talpas betoncsőből épül. Az útburkolatra hulló csapadékvizek a rácsos fedlapos kialakítású aknákon keresztül jut a csapadékcsatornába. Az utcai útburkolat további víztelenítésére keresztirányú vasbeton szerkezetű rácsos víznyelők kerülnek elhelyezésre (0+050,5 km és 0+099,5 km szelvényekben). A Szabadság utcához csatlakozó keleti oldali domb felöli utcarészről érkező csapadékvizek fogadására iszap- és hordalékfogó műtárgy épül, amely csatlakozik az útburkolatot keresztirányban átszelő vb. szerkezetű rácsos víznyelőműtárgyhoz. A Szabadság utca 38 – 40.számú lakóépületek előtt kisszelvényű előregyártott mederburkolatú árok alakítandó ki. CS-1-0 jelű vízelvezető méret és mennyiségi adatai - vízelvezető helye: Szabadság utca - hossz: 290,5 m - zárt csatorna: 0+000-0+280,5 m szelvények között tervezett O50 cm talpas betoncső csatorna L=280,5 m 0+280,5-0+290,5 m szelvények között vb. szerkezetű rácsos víznyelő műtárgy - műtárgyak: 6 db víznyelős tisztítóakna 2 db tisztítóakna 2 db vb. szerkezetű rácsos víznyelő műtárgy 2 x 6,0 m hosszúsággal - esés: 1,0-7,0 % - befogadó: Hunyadi téri meglévő burkolt árok Csatlakozó létesítmények: Csatlakozás szelvénye: - 0+290,5 m Szabadság utca keleti dombságáról érkező vizek fogadására 2,0 m hosszúságú iszap és hordalékfogó műtárgy, 3,5 m O50 cm betoncső bevezetéssel.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.


« Vissza az előző oldalra!
Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar