Pályázatok, közintézmények

Csikóstőttősi Német Nemzetiségi Önkormányzat energiahatékonyságot elősegítő beruházása

A Csikóstőttősi Német Nemzetiségi Önkormányzat (7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24., adószám: 16847792-1-17) a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által közzétett, nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő tevékenységek 2023. évi költségvetési támogatására kiírt felhívásra benyújtott „A Csikóstőttősi Német Nemzetiségi Önkormányzat energiahatékonyságot elősegítő beruházása” című, NBER-KP-1-2023/1-000250 pályázati azonosító számú támogatási kérelmével 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

 

A pályázati támogatásból a német nemzetiségi közösség céljait szolgáló ingatlanon (Csikóstőttős, Kossuth Lajos utca 7., Hrsz: 243. hrsz.) 5.0 kW napelemes rendszer került telepítésre. A villamosenergia ellátásra megújuló energiaforrás alkalmazása nemcsak környezetkímélő megoldás, hanem jelentősen csökkenti a fenntartási (fűtési) költségeket is, ami biztosítja a közösségi tér zavartalan működését.

 

A projekt eredménye: korszerűbb működési feltételek biztosítása, német nemzetiségi közösség rendezvényei méltó körülmények között kerülnek megrendezésre. Az egyesület fő feladata a hagyományápolás és hagyományőrzés mellett a svábok identitásának erősítése és a sváb kultúrához kötődő életmód, népszokások fenntartása az utókor számára. A német nemzetiségi közösség jelentős tevékenységet folytat abból a célból is, hogy a német ajkú lakosok nyelve megőrzésre kerüljön, kultúrájukat és hagyományaikat továbbadják. Munkájuk eredményességéhez nagyban hozzájárul e támogatás, így teljeskörűen biztosítható az energiahatékonyság megvalósulása és a fenntarthatóság.


« Vissza az előző oldalra!
Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar