Választási és egyéb információk

Szavazólapok jóváhagyása

Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottság

7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.

Tel/fax: 74/462-573; 74/565-273

email: onk@tolna.net

15/2024. (V. 14.) HVB határozat:

A Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött általános választásán az egyéni listás képviselő választására szolgáló szavazólap adattartalmát a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

A határozat ellen az érintett természetes személy és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Pécsi Ítélőtáblához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottságnál személyesen, levélben (7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.), telefaxon (06-74/565-237) vagy elektronikus levélben email: (onk@tolna.net) úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalát követő harmadik napon, azaz 2024. május 17-én 16.00 óráig megérkezzen.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője, illetve a jogi szakvizsgával rendelkező és ügyvéd nélkül eljáró személy köteles a kérelmet minősített elektronikus aláírásával ellátni. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági felülvizsgálati eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő.

Indokolás

A köztársasági elnök 2024. június 9-re tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választását.

A Ve.162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.

A Ve. 307/L. § szerint külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a polgármester-, a vármegyei listás, a fővárosi listás és a főpolgármester-választásra.

Fentiek alapján a Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottság a 2024. május 14-én 16,30 órakor kezdődő ülésén elvégezte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán az egyéni listás képviselőjelölt csikóstőttősi választásán alkalmazandó szavazólap-minta adattartalmának ellenőrzését.

A Bizottság tagjai a minta szavazólap adattartalmát összehasonlították a nyilvántartásba vett jelöltek bejelentési adataival, a Nemzeti Választási rendszer választás-előkészítő moduljából kinyomtatott szavazólap egyeztető listával, az egyéni listás képviselőjelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló bizottsági határozatban foglaltakkal.

A Bizottság a minta szavazólapot rendben találta és jóváhagyta, azt „Nyomtatható” felirattal látta le, melyet valamennyi tagok aláírásával hitelesített.

A határozat a Ve. 162. § (1) bekezdésén és a 307/G. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 240. § (1)-(2) bekezdésén, a 222-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés c) pontján és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Csikóstőttős, 2024. május 14.

 

Csikós Béláné

Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettes

 

 

16/2024. (V. 14.) HVB határozat:

A Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött általános választásán a polgármester választására szolgáló szavazólap adattartalmát a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

A határozat ellen az érintett természetes személy és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Pécsi Ítélőtáblához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottságnál személyesen, levélben (7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.), telefaxon (06-74/565-237) vagy elektronikus levélben email: (onk@tolna.net) úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalát követő harmadik napon, azaz 2024. május 17-én 16.00 óráig megérkezzen.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője, illetve a jogi szakvizsgával rendelkező és ügyvéd nélkül eljáró személy köteles a kérelmet minősített elektronikus aláírásával ellátni. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági felülvizsgálati eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő.

Indokolás

A köztársasági elnök 2024. június 9-re tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választását.

A Ve.162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.

A Ve. 307/L. § szerint külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a polgármester-, a vármegyei listás, a fővárosi listás és a főpolgármester-választásra.

Fentiek alapján a Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottság a 2024. május 14-én 16,30 órakor kezdődő ülésén elvégezte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán a polgármester csikóstőttősi választásán alkalmazandó szavazólap-minta adattartalmának ellenőrzését.

A Bizottság tagjai a minta szavazólap adattartalmát összehasonlították a nyilvántartásba vett jelöltek bejelentési adataival, a Nemzeti Választási rendszer választás-előkészítő moduljából kinyomtatott szavazólap egyeztető listával, a polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló bizottsági határozatban foglaltakkal.

A Bizottság a minta szavazólapot rendben találta és jóváhagyta, azt „Nyomtatható” felirattal látta le, melyet valamennyi tagok aláírásával hitelesített.

A határozat a Ve. 162. § (1) bekezdésén és a 307/G. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 240. § (1)-(2) bekezdésén, a 222-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés c) pontján és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Csikóstőttős, 2024. május 14.

 

Csikós Béláné

Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettes

17/2024. (V. 14.) HVB határozat:

A Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdés alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. június 9. napjára kitűzött általános választásán a német települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választására szolgáló szavazólap adattartalmát a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

A határozat ellen az érintett természetes személy és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Pécsi Ítélőtáblához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottságnál személyesen, levélben (7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.), telefaxon (06-74/565-237) vagy elektronikus levélben email: (onk@tolna.net) úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalát követő harmadik napon, azaz 2024. május 17-én 16.00 óráig megérkezzen.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője, illetve a jogi szakvizsgával rendelkező és ügyvéd nélkül eljáró személy köteles a kérelmet minősített elektronikus aláírásával ellátni. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági felülvizsgálati eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő.

Indokolás

A Nemzeti Választási Bizottság a 8/2024. számú határozatával a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását 2024. június 9. napjára – az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásának napjára – tűzte ki.

A Ve.162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.

A Ve. 321. § szerint külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat megválasztására. A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. A szavazólapon a Ve. 5. mellékelt a)–f) és k) pontja, illetve a 6. melléklet a)–f) és k) pontja szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell tüntetni.

Fentiek alapján a Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottság a 2024. május 14-én 16,30 órakor kezdődő ülésén elvégezte a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán a német települési nemzetiségi önkormányzati képviselők csikóstőttősi választásán alkalmazandó szavazólap-minta adattartalmának ellenőrzését.

A Bizottság tagjai a minta szavazólap adattartalmát összehasonlították a nyilvántartásba vett jelöltek bejelentési adataival, a Nemzeti Választási rendszer választás-előkészítő moduljából kinyomtatott szavazólap egyeztető listával, a polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló bizottsági határozatban foglaltakkal.

A Bizottság a minta szavazólapot rendben találta és jóváhagyta, azt „Nyomtatható” felirattal látta le, melyet valamennyi tagok aláírásával hitelesített.

A határozat a Ve. 162. § (1) bekezdésén és a 321. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 240. § (1)-(2) bekezdésén, a 222-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés c) pontján és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Csikóstőttős, 2024. május 14.

 

Csikós Béláné

 

Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettes

Kapcsolódó mellékletek elérése: https://csikostottos.hu/hu/galeria/hvb-hatarozat-mellekletek/


« Vissza az előző oldalra!
Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar